52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Brynsaron School
Saron
Llandysul, SA44 5EB

Ffôn:01559 370575
Ebost:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Fullsizerender IMG 1322 IMG 1325 IMG 1327 IMG 1329 IMG 1330 IMG 1337 IMG 3303

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Saib a Symud


Yn Ysgol Brynsaron, rydym yn falch i ddweud ein bod wedi integreiddio 'Saib a Symud' i'n harfer dyddiol, sydd yn strategaeth ymlacio sydd wedi ei arloesi gan gwmni Cymreig 'Gwylan' . Mae'n galluogi ein disgyblion a'n staff i gymryd amser i adlewyrchu ac ymlacio yn ystod diwrnod prysur.

Dysgwch mwy ar y wefan yma:

https://gwylan.co.uk/pausepoints/