52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Brynsaron School
Saron
Llandysul, SA44 5EB

Ffôn:01559 370575
Ebost:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Strwythur Staffio

 

 

 

Logo

Mrs E Evans  -  Pennaeth
Mr S Owen  -  Athro â Gofal
Mrs D Potter  -  Athrawes/CADY
Mrs A Caprasík  -  Athrawes
Mrs E Griffiths-Thomas  -  Cynorthwywraig Dysgu
Mrs N Lewis  -  Cynorthwywraig Dysgu
Miss M Jones  -  Cynorthwywraig Dysgu
Miss G Lewis  -  Cynorthwywraig Dysgu
Miss N Davies  -  Cynorthwywraig Dysgu
Miss E Jones  -  Ysgrifenyddes
Mrs A Edwards  -  Swyddog Cefnogi Ysgol
Mrs S Jones  -  Gofalwraig/Glanhawraig
Miss G Rees  -  Cogyddes
Mrs A Evans  -  Goruchwylwraig Clwb Brecwast/Glanhawraig
Ms C Davies  -  Goruchwylwraig Amser Cinio
Mrs C Hutchinson  -  Clerc Arian Cinio