52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Brynsaron School
Saron
Llandysul, SA44 5EB

Ffôn:01559 370575
Ebost:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Clybiau ar ôl Ysgol


Yn Ysgol Brynsaron rydym yn cynnig clybiau ar ôl ysgol pedair noson o'r wythnos. Cynnigir gyfle i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau sydd yn cefnogi'r Cwricwlwm, hybu eu hunain werth ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol. 

Mae'r clybiau i gyd yn rhedeg o 15:15 tan 17:30

 

Dydd Llun - Clwb Hwyl

Dydd Mawrth - Clwb celf a chrefft

Dydd Mercher - Ysgol Fforest

Dydd Iau - Clwb celf a chrefft