52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Brynsaron School
Saron
Llandysul, SA44 5EB

Ffôn:01559 370575
Ebost:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Clybiau ar ôl Ysgol


Yn Ysgol Brynsaron rydym yn cynnig clybiau ar ôl ysgol tair noswaith o'r wythnos. Cynnigir gyfle i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau sydd yn cefnogi'r Cwricwlwm, hybu eu hunain werth ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol. 

 

Clwb Urdd   -  Dydd Mercher 15:15 - 16:30

Clwb Digidol - Dydd Iau  15:15 - 16:30

Clwb Chwaraeon - Dydd Gwener  15:15 - 16:15